Herajärvi Transport AB bjuder transportservices till företag och privatpersoner

Herajärvi Transport AB transporterar gods till Sverige, Finland, Norge och Danmark. Herajärvi Transport Ab:s kontor, servicehall och terminal ligger i Tornio.

Herajärvi Transport AB har tillsammans med moderbolaget Herajärven Kuljetus Oy 24 transportfordon kombination och 35 anställda.

Våran fordoner passar perfekt för pall- och bulkgods transporter. Vi också har resurser för ADR- och bredlastsgods transporter.

Vårat företag använder PKY-kvalitetssystem som har utvecklas i Finland. PKY-Kvalitetsystem är kvalitet-, miljö- och energieffektiva förenande system. Vårat kvalitetssystem innehåller ISO 9001:2015 kvalitetstandard och miljökvalitetsstandard ISO 14001:2015. Därtill våran kvalitetsystem OHSAS 18001:2007 omfattar kraven av arbetshygienien- och arbetssäkerhetstandard.

• Transport- och logistik företag som har grundad 1955
• Vi opererar över hela Norden: Sverige, Finland, Norge, Danmark
• Mångsidig och modern transport kapacitet som ger möjligheten att lasta effektivt och enkelt alla former av laster.
• Finsk- och svenskchaufförer med hög utförande
• Kvalitet sertifikater: ISO9001, ISO14001, OHSAS18001